Samorząd studencki

W  wyniku  przeprowadzonych w dniu 26 października 2014 roku wyborów do Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ukonstytuowana została Rada  Uczelniana  Samorządu  Studenckiego  na  kadencję  roku akademickiego  2014/2015 w składzie:

  1. Pani Sylwia Dąbrowska - Przewodniczący
  2. Pani Maria Niemczyk - Wiceprzewodniczący
  3. Pani Katarzyna Peter - Sekretarz
  4. Pani Beata Safader
  5. Pani Ewa Lis
  6. Pani Beata Botor