Dyplomy

Absolwenci Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia i studia zawodowe) otrzymują tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia) otrzymują tytuł magistra pielęgniarstwa.