Rekrutacja na studia na kierunku pielęgniarstwo

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej informuje, że rekrutacja na studia na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022 prowadzone jako:

  • studia I stopnia
  • studia pomostowe
  • studia II stopnia

otwarta zostanie w formie elektronicznej z dniem 1 czerwca 2021r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: Rekrutacja