Ślubowanie

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości w duchu ogólnoludzkich wartości humanistycznych, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i wypełniać obowiązki studenta oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.