Studia I stopnia

Praca dyplomowa sprawdzana jest w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, który polega na sprawdzeniu jej oryginalności z:

  • Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych,
  • polskojęzycznym internetem,
  • anglojęzyczną Wilkipedią
  • Bazą Aktów Prawnych

Pozytywny wynik sprawdzenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego w części obrony pracy dyplomowej.

 

Materiały do pobrania: