Specjalizacje i kursy

Rekrutacja

Specjalizacje w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

 

Kursy specjalistyczne:

 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 1. Specjalizacje połączone z studiami drugiego stopnia.Cykl kształcenia prowadzony będzie przez okres 5 semestrów, w tym 4 semestry studiów drugiego stopnia i 1 semestr przeznaczony na dokończenie specjalizacji.Organizacja zajęć:
  • na pierwszy i drugim semestrze realizowany będzie wyłącznie program studiów drugiego stopnia,
  • na trzecim i czwartym semestrze realizowany będzie program studiów drugiego stopnia oraz wybrane moduły specjalizacji

  Czwarty semestr kończy studia magisterskie egzaminem magisterskim.
  Piąty semestr przeznaczony jest w całości na dokończenie programu specjalizacji.
  Specjalizacje połączone ze studiami drugiego stopnia uruchamiane będą w przypadku podjęcia jej przez co najmniej 15 osób.
 2. Kształcenie specjalizacyjne w wymienionych na wstępie dziedzinach prowadzone będzie także jako kształcenie nie związane ze studiami drugiego stopnia trwające 18 miesięcy.
  Specjalizacje będą uruchamiane w przypadku podjęcia jej przez co najmniej 20 osób.
 3. Kurs Wywiad i badanie fizykalne jest kursem obowiązkowym do dopuszczenia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Kurs ten jest kursem obowiązkowym dla osób, które ukończyły studia licencjackie na podstawie standardów kształcenia sprzed 2012 roku.
 4. Kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept będzie uruchomiony w przypadku podjęcia go przez co najmniej 20 osób.
 5. Kurs Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego jest kursem obowiązkowym do dopuszczenia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w przypadku specjalizacji w następujących dziedzinach:
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Pielęgniarstwo internistyczne
  • Pielęgniarstwo rodzinne
 6. Kurs Resuscytacja krążeniowo – oddechowa jest kursem obowiązkowym do dopuszczenia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego w przypadku specjalizacji w następujących dziedzinach:
  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Pielęgniarstwo internistyczne
  • Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Pielęgniarstwo psychiatryczne

  Szczegółowe informacje dotyczące łączenia kształcenia oraz uczestnictwa w poszczególnych rodzajach kształcenia (specjalizacje, kursy) bez kształcenia na studiach drugiego stopnia można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej Uczelni.

  Rekrutacja na studia drugiego stopnia połączone ze specjalizacją i kursami trwa do 31 sierpnia 2018 roku.