Terminy

Pielęgniarstwo / Studia II stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 marca 2023r. prowadzona jest od dnia 4 stycznia 2023r. do dnia 28 lutego 2023r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania (pokój 11). Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.