Terminy

Pielęgniarstwo / Studia II stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 października 2020r. prowadzona jest od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 12 września 2021r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania. Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone zgłoszeniem wstępnym on-line w zakładce Wstępna rejestracja.