Terminy

Pielęgniarstwo / Studia I stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 października 2024r. prowadzona jest od dnia 1 czerwca 2024r. do dnia 10 września 2024r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania (pokój 11). Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.