Opłaty na kierunku Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo / Studia I stopnia
Rodzaj opłaty Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata wpisowa 200 x x x
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia 85 x x x

 

Opłaty za usługi edukacyjne związane ze studiami zawarte są w zakładce Studia i studenci > Opłaty > Kierunek: Pielęgniarstwo, lub pod linkiem: Opłaty