Opłaty związane z przyjęciem na studia

Pielęgniarstwo / Studia zawodowe
Rodzaj opłaty Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata jednorazowa Opłata
w ratach
Opłata wpisowa x x 200 x
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia x x 85 x

 
Opłaty za usługi edukacyjne związane ze studiami zawarte są w zakładce Studia i studenci > Opłaty > Kierunek: Pielęgniarstwo, lub pod linkiem: Opłaty