Terminy

Pielęgniarstwo / Studia zawodowe

Rekrutacja na studia zawodowe dla dyplomowanych pielęgniarek na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 października 2022r. prowadzona jest od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 11 września 2022r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania (pokój 11). Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.