Terminy

Pielęgniarstwo / Studia zawodowe

Rekrutacja na studia zawodowe dla dyplomowanych pielęgniarek na kierunku pielęgniarstwo prowadzona jest on-line.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania.

Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.

Osoby, które dokonają rejestracji i złożą dokumenty w terminie do dnia 12 września 2021r. będą uwzględnione w podstawowym procesie kwalifikacji na studia rozpoczynające się 1 października 2021r. przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń dokonanych w trybie on-line.