Terminy

Pielęgniarstwo / Studia zawodowe

Rekrutacja na studia zawodowe dla dyplomowanych pielęgniarek na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 października 2023r. prowadzona jest od dnia 15 czerwca 2023r. do dnia 15 września 2023r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania (pokój 11). Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.