Kolegium Redakcyjne PPNS

Skład Kolegium Redakcyjnego: 

  • dr n. ekon. Serzysko Boguslawa, prof. WSNS – Redaktor Naczelny
  • dr hab. n. med. Wites Marek – Sekretarz Naukowy Segmentu Medycyna
  • dr n. med. Braczkowska Bogumiła, prof. WSNS - Sekretarz Naukowy Segmentu Nauki o Zdrowiu
  • dr n. med. Pawlak Adam – Sekretarz Naukowy Segmentu Nauki Humanistyczne i Społeczne
  • mgr Bernady Anna - Sekretarz Redakcji

 

Kolegium Redakcyjne Polskiego Przeglądu Nauk Stosowanych powołane zostało Zarządzeniem nr 12/2021 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 1 października 2021r w sprawie powołania Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Nauk Stosowanych