Rada Naukowa PPNS

Skład Rady Naukowej: 

 • dr n. med. Braczkowska Bogumiła, prof. WSNS
 • dr n. med. Gawęda Anna, prof. WSNS
 • dr n. med. Kamińska Jolanta
 • dr n. hum. Michalik – Marcinkowska Urszula
 • dr n. med. Pawlak Adam
 • dr n. med. Pyszkowska Jadwiga, prof. WSNS
 • dr n. ekon. Serzysko Bogusława, prof. WSNS
 • dr hab. n. med. Simka Marian, prof. UO
 • dr n. med. Sodowska Henryka, prof. WSNS
 • dr n. hum. Szafrańska Anida
 • dr hab. n. med. Wites Marek 

Rada Naukowa Polskiego Przeglądu Nauk Stosowanych powołana została Zarządzeniem nr 12/2021 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 1 października 2021r w sprawie powołania Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Nauk Stosowanych