Rada Naukowa PPNS

Skład Rady Naukowej: 

  • dr n. med. Bogumiła Braczkowska , prof. WSNS
  • dr n. med. Anna Gawęda, prof. WSNS
  • dr n. med. Jolanta Kamińska
  • dr n. hum. Urszula Michalik – Marcinkowska
  • dr n. społ. Szymon Godawa
  • dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS
  • dr n. ekon. Bogusława Serzysko, prof. WSNS
  • dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO
  • dr n. med. Henryka Sodowska, prof. WSNS
  • dr n. hum. Anida Szafrańska

Rada Naukowa Polskiego Przeglądu Nauk Stosowanych powołana została Zarządzeniem nr 7/2023 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej z dnia 1 października 2023r w sprawie powołania Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego Polskiego Przeglądu Nauk Stosowanych