Kontakt

Redakcja

Polskiego Przeglądu Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych

Marker Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda Śląska
Telefon tel./fax 32 240 71 11
E-mail mail: ppns@wsnsrs.edu.pl