Pozytywna opinia PKA – Położnictwo

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 2/5/2008 pozytywnie zaopiniowało wniosek naszej Uczelni w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.