Śląskie Kolegium Medyczno-Społeczne

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej powołuje, jako organ prowadzący, niepubliczną szkołę policealną dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej pod nazwą:Śląskie Kolegium Medyczno-Społeczne
Kolegium będzie kształcić w zawodzie „OPIEKUN MEDYCZNY” w 1 rocznym okresie nauczania, w trybie stacjonarnym i zaocznym.


Zawód opiekuna medycznego został oficjalnie wpisany na listę zawodów medycznych Ministerstwa Zdrowia.

Osoba, która uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekun medyczny upoważniona będzie do realizowania świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.