Terminy

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie rozpoczynające się 1 października 2016r. prowadzona jest do dnia 31 sierpnia 2016r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Zarządzania w godzinach urzędowania.

Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.