Specjalizacje i kursy

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zaprasza na:

Studia drugiego stopnia obejmujące kompetencje związane z uprawnieniami do wypisywania recept i połączone z wybraną specjalizacją, samą specjalizacją, oraz wybrane kursy.

Specjalizacje w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Kursy specjalistyczne:

 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Więcej informacji pod linkiem: Kursy i specjalizacje

Szczegółowe informacje dotyczące łączenia kształcenia oraz uczestnictwa w poszczególnych rodzajach kształcenia (specjalizacje, kursy) bez kształcenia na studiach drugiego stopnia można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej Uczelni.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia połączone ze specjalizacją i kursami trwa do 25 września 2017 roku.