Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych ogłasza rekrutację na studia na kierunku pielęgniarstwo:

 • pierwszego stopnia prowadzone w dwóch organizacyjnych formach:
 • studiów dualnych trwających 6 semestrów,
 • studiów prowadzonych w formie sesji  zjazdowych piątek – niedziela trwających 7 semestrów;
 • drugiego stopnia prowadzone w formie sesji zjazdowych sobota – niedziela trwających 4 semestry,
 • studiów pomostowych tzw. ścieżka A i D pierwszego stopnia prowadzone w formie sesji zjazdowych sobota – niedziela.

Proponowane organizacyjne formy studiów umożliwiają łączenie studiów z pracą zawodową.

 

 

Studia pierwszego stopnia prowadzone w formie dualnej adresowane są szczególnie do osób pracujących w placówkach służby zdrowia (pomocy i opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych  itp.) pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza, którzy otrzymają zgodę pracodawcy na łączenie pracy zawodowej z kształceniem w zawodzie w wymiarze nie przekraczającym 18 godzin tygodniowo przez okres 11 m-cy w roku lub będą te studia łączyć z pracą zawodową w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

Studia w formie dualnej zorganizowane zostaną jako:

 • zajęcia teoretyczne w ramach 13 sesji sobotnio - niedzielnych w semestrze,
 • zajęcia praktyczne w miesiącach październik – styczeń oraz marzec – czerwiec w roku akademickim w trzech dniach od poniedziałku do piątku w ramach czasu pracy za zgodą pracodawcy  w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin tygodniowo,
 • samokształcenie w wymiarze określonym standardem kształcenia,
 • praktyk zawodowych od drugiego semestru studiów w miesiącach:
  • październik – styczeń oraz marzec – czerwiec w roku akademickim w dniach od poniedziałku do piątku w ramach czasu pracy za zgodą pracodawcy w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo,
  • luty oraz lipiec/sierpień lub sierpień/wrzesień w roku akademickim w dniach od poniedziałku do piątku w ramach czasu pracy za zgodą pracodawcy w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

W ramach studiów absolwent uzyska uprawnienia w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept w zakresie części II kursu specjalistycznego.

Studia pierwszego stopnia w formie sesji zjazdowych piątek – niedziela zorganizowane zostaną jako:

 • zajęcia teoretyczne w ramach 13 sesji sobotnio - niedzielnych w semestrze,
 • zajęcia praktyczne w piątki (13 piątków w semestrze),
 • samokształcenie w wymiarze określonym standardem kształcenia,
 • praktyki zawodowe od drugiego semestru studiów w łącznym wymiarze 30 tygodni.

W ramach studiów absolwent uzyska uprawnienia w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept w zakresie części II kursu specjalistycznego.

Studia drugiego stopnia w formie sesji zjazdowych sobota – niedziela zorganizowane zostaną jako:

 • zajęcia teoretyczne w ramach 13 sesji sobotnio - niedzielnych w semestrze,
 • praktyki zawodowe  w łącznym wymiarze 16 tygodni.

W ramach studiów absolwent uzyska uprawnienia w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept w zakresie części I kursu specjalistycznego.

Studia pomostowe pierwszego stopnia w formie sesji zjazdowych sobota – niedziela zorganizowane zostaną jako:

 • zajęcia teoretyczne w ramach 13 sesji sobotnio - niedzielnych w semestrze,
 • praktyki zawodowe  w wymiarze uwzględniającym indywidualne zwolnienia określone odrębnymi przepisami.

W ramach studiów absolwent uzyska uprawnienia w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept w zakresie części II kursu specjalistycznego.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela:

 • Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 10-14 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 21
 • Biuro Dydaktyki w dniach poniedziałek, piątek, sobota – niedziela w godzinach od 10-14 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 34
 • Biuro Rektora w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-15 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 30 lub 32 240 71 11