Studia w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zaprasza na:

1. Studia „pomostowe” pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku pielęgniarstwo

2. Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo

3. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek (wymagany staż pracy w zawodzie pielęgniarki - co najmniej 6 miesięcy)

4. Specjalizacje pielęgniarskie (wymagany staż pracy w zawodzie pielęgniarki - co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat)

5. Kurs specjalistyczny nowych kompetencji pielęgniarskich

 

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zaprasza na:

1. Studia „pomostowe” pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku pielęgniarstwo w cyklu dwusemestralnym (dla osób legitymujących się świadectwem pięcioletniego liceum medycznego (tzw. ścieżka „A”) lub dyplomem dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej (tzw. ścieżka „D”) poszerzone o kurs specjalistyczny nowych kompetencji pielęgniarskich związanych z uprawnieniami do wystawiania recept.

Absolwenci tych studiów mogą uzyskać w dwu semestralnym cyklu kształcenia po spełnieniu wymogów programowych:

  • dyplom studiów pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa),
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu nowych kompetencji pielęgniarskich związanych z uprawnieniami do wystawiania recept.

2. Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo w cyku czterosemestralnym (dla osób legitymujących się tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa) zintegrowane poprzez modułowy system kształcenia z wybraną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym i obejmujące kurs specjalistyczny nowych kompetencji pielęgniarskich związanych z uprawnieniami do wystawiania recept.

 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie*:

(wymagany staż pracy w zawodzie pielęgniarki - co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat)

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie*:

(wymagany staż pracy w zawodzie pielęgniarki - co najmniej 6 miesięcy)

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarstwo rodzinne

Ochrona zdrowia pracujących

Ochrona zdrowia pracujących

* Specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny zostaną uruchomione w poszczególnych dziedzinach jeżeli, co najmniej 10 studentów zadeklaruje wybór danej dziedziny specjalizacji lub kursu.

Studenci wybierający studia zintegrowane z wybranym kursem kwalifikacyjnym mogą uzyskać
w cztero semestralnym cyklu kształcenia po spełnieniu wymogów programowych:

  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa),
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w wybranej dziedzinie,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu nowych kompetencji pielęgniarskich związanych z uprawnieniami do wystawiania recept

Studenci wybierający studia zintegrowane z wybraną specjalizacją mogą uzyskać w cztero semestralnym cyklu kształcenia po spełnieniu wymogów programowych:

  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa),
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu nowych kompetencji pielęgniarskich związanych z uprawnieniami do wystawiania recept

a po uzupełnieniu kształcenia specjalizacyjnego w piątym semestrze zaświadczenie o ukończeniu wybranej specjalizacji uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Organizacja studiów drugiego stopnia umożliwia ukończenie poza programem studiów kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne i uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego wymaganego przepisami prawa od osób przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

3. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek określone w ust. 2.

Kursy prowadzone będą od roku akademickiego 2016/2017 i potrwają dwa semestry.

4. Specjalizacje pielęgniarskie określone w ust. 2

Specjalizacje prowadzone będą od semestru letniego (1 marzec 2016r.) i potrwają 4 semestry.

5. Kurs specjalistyczny nowych kompetencji pielęgniarskich związanych z uprawnieniami do wystawiania recept.

Kurs prowadzony będzie od semestru letniego (1 marzec 2016r.) i potrwa 1 semestr.

Wszelkich informacji szczegółowych udziela dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach od 10:00 do 16:00 w siedzibie Uczelni lub telefonicznie pod numerem: (32) 248 12 92 wew. 21, 22, 23

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 na studia pierwszego i drugiego stopnia zakończona zostanie 25 września 2015r. a pierwszy zjazd odbędzie się w dniach: 10-11 październik 2015r.