Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zawiadamia kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo , że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 446/2013 z dnia 4 lipca 2013r. pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej o nadanie Wydziałowi Opieki Zdrowotnej uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na poziomie studiów drugiego stopnia.