Informacja dla kandydatów na studia zawodowe (tzw.pomostowe) na kierunku położnictwo w sprawie warunków przyjęć na studia prowadzone w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w roku akad. 2012/2013

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje kandydatów na studia zawodowe (pomostowe), że Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przetargiem nieograniczonym ogłoszonym w dniu 25.05.2012r. na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2012r. – nabór jesienny i uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie tych studiów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” – ograniczył wszystkim uczelniom do 50 miejsc limit do którego mogą się one ubiegać o dofinansowanie tych studiów.

W związku z powyższym ograniczeniem Decyzją Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej z dnia 13 czerwca 2012r. przy uwzględnieniu postanowień Uchwały nr 4/2011 Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej podjętej na posiedzeniu w dniu 28.05.2011r. w sprawie warunków
i trybu rekrutacji oraz form studiów na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2012/2013 opublikowanej na stronie BIP uczelni w dniu 1 czerwca 2011r. w części dotyczącej:

  • liczenia kolejności zgłoszeń od rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010;
  • uruchomienia określonego poziomu kształcenia (ścieżki) jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 20 osób
kwalifikacją na studia prowadzone w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” objęci zostaną wszyscy zarejestrowani kandydaci.

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej ogłasza jednocześnie dodatkowy nabór na wolne w ramach projektu miejsca.