Informacja dla studentów i kandydatów na studia zawodowe (tzw.pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo w sprawie kształcenia z zakresu języka obcego

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje studentów i kandydatów na studia zawodowe (tzw.pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzeniem z dnia 9 maja 2012r. określił nowe standardy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo.

Powyższe standardy potwierdzają zasadność wprowadzonego w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej poza programem studiów zawodowych kształcenia z zakresu języka obcego, gdyż nowe standardy kształcenia wprowadzone w/w rozporządzeniem nie tylko, że utrzymują obowiązek kształcenia z zakresu języka obcego na studiach pierwszego stopnia do poziomu B1 z co najmniej
4 punktami ECTS, ale wprowadzają obowiązek kontynuacji kształcenia z zakresu języka obcego na studiach drugiego stopnia do poziomu B2 z liczbą co najmniej 7 punktów ECTS.

W tej sytuacji w związku z obowiązkiem zastosowania nowych standardów kształcenia do studiów podejmowanych od nowego roku akademickiego absolwenci studiów pierwszego stopnia nie posiadający zaliczenia języka obcego będą mogli podjąć kształcenie na studiach drugiego stopnia jedynie pod warunkiem uzupełnienia braku kształcenia z zakresu języka obcego do poziomu B1.

Absolwenci Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w związku z faktem, że posiadają w suplemencie do dyplomu zaliczenie języka obcego z liczbą 5 punktów ECTS spełniają warunki podjęcia studiów drugiego stopnia.