Informacja dla absolwentów studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i kierunku połoznictwo w sprawie zwortu opłat

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje absolwentów studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo ukończonych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” z naboru:

  • wiosennego roku akademickiego 2008/2009 – marzec 2009r. (Pielęgniarstwo –A);
  • jesiennego roku akademickiego 2009/2010 – październik 2009r. (Pielęgniarstwo – A,B,C,D, Położnictwo – B),
że Minister Zdrowia pismem z dnia 05 grudnia 2011r. wyraził zgodę na zapłatę Wyższej Szkole Nauk Stosowanych zaległego dofinansowania kształcenia w ramach projektu. W związku z powyższym zwrot opłat zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.

Powyższa informacja stanowi jednocześnie odpowiedź na kierowane do uczelni przez absolwentów podania z prośbą o zwrot wniesionych opłat.