Akredytacja kierunku Położnictwo

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 24/III/2011     z dnia 26 pażdziernika 2011 roku, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: położnictwo na okres 3 lat.