Informacja dla absolwentów studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo w sprawie punktów ECTS za zajęcia wyrównawcze z języka obcego i technologii informacyjnej


Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zaprasza do zapoznania się z artykułem opublikowanym w gazecie prawnej pod adresem:

Przejdź >>

Artykuł ten pośrednio jest związany z wprowadzonym przez naszą uczelnię obowiązkiem zaliczenia poza planem studiów zawodowych zajęć z języka obcego i technologii informacyjnej i przyznania studentom z tego tytułu punktów ECTS niezbędnych do wydania absolwentom studiów zawodowych dyplomów studiów pierwszego stopnia. 

Artykuł ten jednak ma przełożenie na wprowadzone w uczelni zajęcia wyrównawcze i przyznane z tego tytułu punkty ECTS, gdyż poprzez wypowiedź rzecznika Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  wskazuje zagrożenia na jakie mogą być narażeni absolwenci,  którym wydane zostały dyplomy studiów nie poparte punktami ECTS, w tym także konieczność uzupełnienia brakującej wiedzy i punktów.

Informując o powyższym pragniemy podkreślić, że te właśnie zagrożenia leżały i nadal leżą u podstaw wprowadzonego w uczelni systemu rozliczania studiów w oparciu o punkty ECTS.