Informacja dla absolwentów studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo w sprawie zwrotu opłat

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje absolwentów studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo ukończonych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” z naboru:

  • wiosennego roku akademickiego 2008/2009 – marzec 2009r. (Pielęgniarstwo –A);
  • jesiennego roku akademickiego 2009/2010 – październik 2009r. (Pielęgniarstwo – A,B,C,D, Położnictwo – B);
  • wiosennego roku akademickiego 2009/2010 – marzec 2010r. (Pielęgniarstwo – A,  Położnictwo – B),
że wobec braku możliwości rozstrzygnięcia na gruncie prawa bez administracyjnego postępowania sądowego zasadności pobrania od uczestników projektu opłat nie zastrzeżonych umowami o dofinansowanie tych studiów, Rektor WSNS w piśmie skierowanym do Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia złożył oświadczenie, że wyraża wolę dobrowolnego zwrotu wszystkich pobranych opłat w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania od Ministerstwa Zdrowia zapłaty za kształcenie.

Powyższa informacja stanowi jednocześnie odpowiedź na kierowane do uczelni przez absolwentów  podania z prośbą o zwrot wniesionych opłat.