Studia podyplomowe - Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje, że w roku akademickim 2011 – 2012 uruchomione zostaną na Wydziale Opieki Zdrowotnej dwu semestralne studia podyplomowe - Zarządzanie w ochronie zdrowia. Studia adresowane są do pracowników wszystkich form i struktur systemu ochrony zdrowia reprezentujących zawody medyczne wszystkich szczebli zarządzania zespołami bądź jednostkami organizacyjnymi systemu ochrony zdrowia,  w  tym w szczególności  do  absolwentów  WSNS   kierunku   pielęgniarstwo  i kierunku położnictwo. Program kształcenia uwzględniając znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia oraz etyki zawodów medycznych będących przedmiotem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia kształcących w zawodach medycznych obejmuje 4 moduły kształcenia, w tym obejmującym:

  • wiedzę z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, w tym zarządzania wybranymi obszarami systemu opieki zdrowotnej takimi jak: zmiana, jakość, relacje, marketing;
  • wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji systemu ochrony zdrowia;
  • wiedzę z zakresu prawa i etyki w ochronie zdrowia;
  • wiedzę i umiejętności praktycznego zarządzania finansami działalności leczniczej takimi jak: rachunek kosztów, biznes plan czy kontraktowanie usług.
Więcej informacji na ten temat