Informacja dla kandydatów na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ZAWODOWE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ 1 MARCA 2011r.Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, uprzejmie informuje,  że w dniu 23.02.2011r. otrzymała powiadomienie o unieważnieniu przez Zakład Zamówień Publicznych Ministerstwa Zdrowia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej  w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2011r.

Powyższa decyzja podjęta została mimo dokonanego w dniu 3 stycznia 2011r. ogłoszenia  o wyborze ofert wykonawczych w którym nasza uczelnia jest uwzględniona pod poz. 46.

Kierując się powyższym ogłoszeniem oraz dysponując limitem przyjęć na kierunek pielęgniarski w ilości 70 miejsc – Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej dokonał kwalifikacji kandydatów na te studia w przekonaniu, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Zdrowia zaprosi uczelnie które dysponują limitem do złożenia ofert  wykonawczych dla naboru wiosennego.

Uwzględniając fakt, że:

  • zakwalifikowane na studia osoby oczekują na przyjęcie nawet od czerwca 2009r.,
  • wielu kandydatów zrezygnowało w związku z planowanym rozpoczęciem studiów z  dokształcania w ramach specjalizacji
  • wielu kandydatów przygotowując się do podjęcia studiów zmuszonych było do dokonania istotnych zmian w swoim życiu zawodowym i rodzinnym
  • przeważająca większość kandydatów warunkowała decyzję o podjęciu tych studiów możliwością ich dofinansowania

w poczuciu odpowiedzialności za kandydatów, którzy wybrali naszą uczelnię została przygotowana dla kandydatów zakwalifikowanych na studia rozpoczynające się 1 marca 2011r. specjalna oferta, której szczegóły przedstawione na spotkaniu, które odbędzie się  w dniu 28 lutego 2011r. o godzinie 16,00 w Sali wykładowej uczelni.