Kasa uczelni

Konto bankowe

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
41-704 Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 18

Opłaty wnosi się w kasie uczelni w siedzibie uczelni

ul. Królowej Jadwigi 18
41-704 Ruda Śląska
Dziekanat WOZ (pokój 11)


bądź na konto bankowe uczelni:

Santander Bank Polska I O/Ruda Śląska
Konto numer 75 1090 2037 0000 0001 3017 9676

 

Datą wpłaty jest data zaksięgowania bankowego wpłaty na koncie uczelni. W dokumentach przelewu bankowego należy podać tytuł płatności np. czesne za semestr.