Pozytywna opinia PKA – Pielęgniarstwo

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 1/5/2008 pozytywnie zaopiniowało wniosek naszej Uczelni w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.