Nadanie uprawnienia – Położnictwo

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DSW-2-01-4003-289/07/08, Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uzyskał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.