Nadanie uprawnienia – Pielęgniarstwo

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DSW-2-01-4003-288/07/08,  Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uzyskał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkupielęgniarstwo.