Seminarium naukowe

7 kwietnia 2008 r. odbędzie się w naszej Uczelni międzynarodowe seminarium naukowe  na temat "Endogenicznego modelu wzrostu gospodarki z zastosowaniem funkcji Cobb-Douglasa na przykładach", którego głównym prelegentem będzie światowy autorytet w dziedzinie ekonometrii, Pan Profesor Hideyuki Kamiryo z japońskiego Uniwersytetu Hiroshima Shudo.