Zmiana nazwy Uczelni

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DSW-3-07-4001-31 /08, Wyższa Szkoła Handlowa im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej zmieniła nazwę na

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Wniosek o zmianę nazwy stanowi element wdrażania przyjętej strategii rozwoju naszej Uczelni i realizacji nowej misji sformułowanej pod hasłem Edukacja społecznego rozwoju.