Konto bankowe

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Opłaty wnosi się w kasie uczelni w siedzibie uczelni

ul. Królowej Jadwigi 18

41-704 Ruda Śląska

Dziekanat WOZ (pokój 11)

bądź na konto bankowe uczelni:

Bank Zachodni WBK I O/Ruda Śląska
Konto numer 75 1090 2037 0000 0001 3017 9676

Datą wpłaty jest data zaksięgowania bankowego wpłaty na koncie uczelni.

W dokumentach przelewu bankowego należy podać tytuł płatności np. czesne za semestr.