Kanclerz

Kanclerz WSNS przyjmuje strony codziennie w godzinach od 12.00.do 14.00. po telefonicznym zgłoszeniu w Biurze Rektora - tel.: 32 240 71 11