Rektor

Rektor przyjmuje strony w każdą środę w godzinach od 14.00. do 16.00. po telefonicznym zgłoszeniu w Biurze Rektora  - tel.:32 240 71 11