Studia zawodowe

Dostępność

Studia zawodowe są formą studiów pierwszego stopnia dostępną dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Uczelnia prowadzi studia  zawodowe :

  • dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych w formie 2 semestralnych studiów niestacjonarnych, tzw. ścieżka „A”
  • dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół w formie 3 semestralnych studiów niestacjonarnych, tzw. ścieżka „C”
  • dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych prowadzone będą w formie 2 semestralnych studiów niestacjonarnych, tzw. ścieżka „D”

Forma studiów

Studia  zawodowe  na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych organizowanych w cyklu zjazdów weekendowych lub tygodniowych.

Praktyki

Studenci studiów  zawodowych na kierunku pielęgniarstwo zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych potwierdzających określone umiejętności pielęgniarskie.

Studenci legitymujący się:

  • praktyką zawodową na oddziałach szpitalnych
  • ukończoną specjalizacją w dziedzinach pielęgniarstwa
  • ukończonymi kursami kwalifikacyjnymi w dziedzinach pielęgniarstwa

mają możliwość zaliczenia części wymiaru praktyk zawodowych. 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy obejmuje egzamin zawodowy, na który sklada się:

  • egzamin praktyczny
  • egzamin teoretyczny
oraz:
  • obrona pracy dyplomowej.

Po   ukończeniu   studiów   absolwenci   uzyskują   tytuł   zawodowy  licencjata  pielęgniarstwa, a prawo wykonywania zawodu pielęgniarki łącznie z dyplomem honorowane jest przez państwa Unii Europejskiej.

Ścieżka A
Ścieżka C
Ścieżka D