Terminy

Rekrutacja na studia zawodowe dla dyplomowanych położnych na kierunku położnictwo prowadzona jest on-line od dnia 6 kwietnia 2017r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania.

Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.

Osoby, które dokonają rejestracji i złożą dokumenty w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r. będą uwzględnione w procesie kwalifikacji na studia rozpoczynające się 1 października 2017r. przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń.