Opłaty związane z przyjęciem na studia

Rodzaj opłaty Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata w ratach Opłata jednorazowa Opłata w ratach
Opłata wpisowa x x 200 x
Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia x x 85 x

Opłaty za usługi edukacyjne związane ze studiami zawarte są w zakładce Studia i studenci > Opłaty > Kierunek: Pielęgniarstwo. Przejdź>>