Terminy

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się
1 października 2017r. prowadzona jest do dnia 15 września 2017r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania.

Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.