Organizacja roku 2010/2011


Zarządzenie nr 9/2010

Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011

Działając na podstawie ust.5 §2 Regulaminu studiów

Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zatwierdzonego decyzją

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSS-4001-165/BW/07 z dnia 25.05.2007r.

ustalam:

1. Kalendarz roku akademickiego 2010/2011

Okres

Kierunek studiów

Zarządzanie

Pielęgniarstwo/Położnictwo

Semestr zimowy

Okres dydaktyczny

02.10. - 12.12.2010

02.10. - 12.12.2010

Przerwa świąteczna/Wakacje zimowe

13.12. - 06.01.2011

13.12. - 06.01.2011

Okres dydaktyczny - ciąg dalszy

07.01. - 30.01.2011

07.01. - 30.01.2011

Egzaminacyjna sesja zimowa, w tym:

Podstawowa

31.01. - 06.02.2011

31.01. - 06.02.2011

Poprawkowa

14.02. - 20.02.2011

14.02. - 20.02.2011

Przerwa międzysemestralna

21.02. - 03.03.2011

21.02. - 03.03.2011

Semestr letni

Okres dydaktyczny

04.03. – 10.04.2011

04.03. – 10.04.2011

Przerwa świąteczna/Wakacje wiosenne

11.04. - 05.05.2011

11.04. - 05.05.2011

Okres dydaktyczny - ciąg dalszy

06.05. - 26.06.2011

06.05. - 26.06.2011

Egzaminacyjna sesja letnia, w tym:

Podstawowa

27.06. – 10.07.2011

27.06. – 10.07.2011

Wakacje letnie, w tym:

minimum 4 tygodnie nieprzerwanych

wakacji letnich i okres praktyk

11.07. - 11.09.2011

11.07. - 11.09.2011

Egzaminacyjna sesja letnia, w tym:

Poprawkowa

12.09. – 18.09.2011

12.09. – 18.09.2011

Okres podjęcia indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego

19.09. - 30.09.2011

19.09. - 30.09.2011

2. Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2010/2011

3. Dni wolne od zajęć

- 1 listopada 2010r. - Święto Wszystkich Świętych

- 11 listopada 2010r. - Święto Odzyskania Niepodległości

- 1 maja 2011r. - Święto Pracy

- 3 maja 2011r. - Święto Konstytucji 3-go Maja

- 12 czerwca 2011r. - Zielone Świątki

- 23 czerwca 2010r. - Boże Ciało

4. Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione dodatkowe dni wolne od zajęć ( godziny rektorskie ) z tytułu:

- Dnia Kultury Akademickiej

- Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

REKTOR

doc dr n. med. Dariusz Luboń