Organizacja roku 2017/2018


Zarządzenie nr 1/2017
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 8 maja 2017r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 

 

§ 1Działając  na  podstawie §12 ust. 4 Regulaminu  studiów  Wyższej  Szkoły  Nauk  Stosowanych  w  Rudzie  Śląskiej


ustalam:


1.    Organizację roku akademickiego 2017/2018 - załącznik nr 1.

2.    Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2017 - 2018 - załącznik nr 2.

3.    Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

-         1 listopada 2017r. (środa)                 – Wszystkich Świętych

-       11 listopada 2017r. (sobota)               – Święto  Niepodległości

-         6 stycznia 2018r. (sobota)                – Święto Trzech Króli

-         1 maja 2018r. (wtorek)                    – Święto Pracy

-         3 maja 2018r. (czwartek)                 – Święto Konstytucji 3 Maja

-        20 maj 2018r. (niedziela)                  – Zielone Świątki

-        31 maj 2018r. (czwartek)                   – Boże Ciało

 

§ 2

 

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione dodatkowe dni wolne od zajęć  (godziny rektorskie) z tytułu:

-    Dnia Kultury Akademickiej
-    Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Rektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń