Organizacja roku 2016/2017


Zarządzenie nr 2/2016
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 25 lipca 2016r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

 

 

§ 1Działając  na  podstawie §12 ust. 4 Regulaminu  studiów  Wyższej  Szkoły  Nauk  Stosowanych  w  Rudzie  Śląskiej


ustalam:


1.    Organizację roku akademickiego 2016/2017 - załącznik nr 1.

2.    Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2016 - 2017 - załącznik nr 2.


3.    Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

-     1 listopada 2016r. (wtorek)   - Wszystkich Świętych

-    11 listopada 2016r. (piątek)    - Święto  Niepodległości

-       6 stycznia 2017r. (piątek)        - Święto Trzech Król

-        1 maja 2017r.    (poniedziałek)     - Święto Pracy

-        3 maja 2017r.    (środa)   - Święto Konstytucji 3 Maja

-        26 maja 2017r.  (piątek)  - Boże Ciało

-       4 czerwca 2017r. (niedziela) - Zielone Świątki

§ 2

 

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione dodatkowe dni wolne od zajęć  (godziny rektorskie) z tytułu:

-    Dnia Kultury Akademickiej
-    Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Rektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń