Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej ogłasza rekrutację na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku terapia zajęciowa

trwających sześć semestrów prowadzonych jako studia dualne.

 

Studia na kierunku terapia zajęciowa są studiami w zawodzie medycznym terapeuty zajęciowego adresowanymi do osób charakteryzujących się empatią i wrażliwością, kreatywnych i twórczych z pasją do działania.

 

Studia prowadzone będą w trzech organizacyjnych formach studiów dualnych:

 • studiów stacjonarnych w systemie tygodniowym
 • studiów niestacjonarnych umożliwiających łączenie studiów z pracą zawodową, w tym:
  • w systemie tygodniowo - weekendowym
  • zjazdów piątek - sobota

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w systemie tygodniowym prowadzone będą przez okres 4 m-cy na semestr naprzemiennie tygodniami jako:

 • zajęcia teoretyczno-projektowe w uczelni w wymiarze do 32 godzin na tydzień

oraz

 • zajęcia warsztatowe  i praktyki zawodowe w wymiarze do 32 godzin na tydzień  w różnych podmiotach systemów opieki społecznej i zdrowotnej

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w systemie tygodniowym – weekendowym prowadzone będą w 10 cyklach na semestr, w tym:

 • w weekendy (sobota – niedziela) jako zajęcia teoretyczno-projektowe  w uczelni w wymiarze do 15 godzin na weekend

oraz

 • zajęcia warsztatowe i praktyki zawodowe w wymiarze do 15 godzin na tydzień  w różnych podmiotach systemów opieki społecznej i zdrowotnej

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w zjazdów piątek – niedziela prowadzone będą w 10 cyklach na semestr, w tym:

 • w weekendy (sobota – niedziela) jako zajęcia teoretyczno-projektowe  w uczelni w wymiarze do 15 godzin na weekend

oraz

 • zajęcia warsztatowe w wymiarze do 6 godzin w piątki w różnych podmiotach systemów opieki społecznej i zdrowotnej
 • praktyki zawodowe wakacyjne w wybranych podmiotach wyżej wymienionych systemów

Wszelkich szczegółowych informacji udziela:

 • Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w dniach od wtorku do piątku
  w godzinach od 10-14 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 21
 • Biuro Dydaktyki w dniach poniedziałek, piątek, sobota – niedziela
  w godzinach od 10-14 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 34
 • Biuro Rektora w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
  10-15 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 30 lub 32 240 71 11