Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych ogłasza rekrutację na studia w specjalności Sztuka żywienia

trwających sześć semestrów prowadzonych jako studia dualne.

Studia prowadzone będą w pierwszym roku studiów na kierunku zarządzanie.

Studia w specjalności Sztuka Żywienia są studiami innowacyjnymi odpowiadającymi na społeczne zapotrzebowanie i zainteresowanie żywieniem. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia umożliwiającego zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze żywienia na różnych stanowiskach pracy, których cechuje  zainteresowanie kulinariami, pasja, talent zmysłowy, artystyczny i organizacyjny, kultura osobista i zręczność manualna.

 

Studia prowadzone będą w trzech organizacyjnych formach studiów dualnych:

 • studiów stacjonarnych w systemie tygodniowym
 • studiów niestacjonarnych umożliwiających łączenie studiów z pracą zawodową, w tym:
  • w systemie tygodniowo - weekendowym
  • zjazdów piątek - sobota

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w systemie tygodniowym prowadzone będą przez okres 4 m-cy na semestr naprzemiennie tygodniami jako:

 

 • zajęcia teoretyczno-projektowe w uczelni w wymiarze do 24 godzin na tydzień

oraz

 • zajęcia warsztatowe  i praktyki zawodowe w wymiarze do 24 godzin na tydzień  w różnych podmiotach sektora żywieniowego, takich jak: zakłady produkcji  i przetwórstwa żywności, sektor handlu żywnością, instytucje kontroli jakości żywności, hotelarstwo oraz duże i małe formy gastronomii (restauracje, bary, serwis kateringowy itp.).

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w systemie tygodniowym – weekendowym prowadzone będą w 10 cyklach na semestr, w tym:

 • w weekendy (sobota – niedziela) jako zajęcia teoretyczno-projektowe  w uczelni w wymiarze do 12 godzin na weekend

oraz

 • zajęcia warsztatowe i praktyki zawodowe w wymiarze do 12 godzin na tydzień  w różnych podmiotach sektora żywieniowego, takich jak: zakłady produkcji i przetwórstwa żywności, sektor handlu żywnością, instytucje kontroli jakości żywności, hotelarstwo oraz duże i małe formy gastronomii (restauracje, bary, serwis kateringowy itp.).

 

w systemie zjazdów piątek – niedziela prowadzone będą w 10 cyklach na semestr, w tym:

 • w weekendy (sobota – niedziela) jako zajęcia teoretyczno-projektowe  w uczelni w wymiarze do 12 godzin na weekend

oraz

 • zajęcia warsztatowe w wymiarze do 6 godzin w piątki w różnych podmiotach sektora żywieniowego, tak jak: zakłady produkcji i przetwórstwa żywności, sektor handlu żywnością, instytucje kontroli jakości żywności, hotelarstwo oraz duże i małe formy gastronomii (restauracje, bary, serwis kateringowy itp.)
 • praktyki zawodowe wakacyjne w wybranych podmiotach sektora żywieniowego w wymiarze łącznym 12 tygodni.

 

Wszelkich szczegółowych informacji udziela:

 • Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w dniach od wtorku do piątku
  w godzinach od 10-14 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 21
 • Biuro Dydaktyki w dniach poniedziałek, piątek, sobota – niedziela
  w godzinach od 10-14 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 34
 • Biuro Rektora w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
  10-15 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 30 lub 32 240 71 11