Harmonogram zjazdów kursu Orgynacji leków i wypisywania recept

Semestr letni:

Miesiąc Terminy Harmonogram
Marzec 2018 03 - 06
10 - 11
17 - 18
Kwiecień 2018
07 - 08