Organizacja roku 2015/2016


Zarządzenie nr 1/2015
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 3 kwietnia 2015r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

 

 

§ 1Działając  na  podstawie §12 ust. 4 Regulaminu  studiów  Wyższej  Szkoły  Nauk  Stosowanych  w  Rudzie  Śląskiej


ustalam:


1.    Organizację roku akademickiego 2015/2016 - załącznik nr 1.

2.    Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2015 - 2016 - załącznik nr 2.


3.    Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

-     1 listopada 2015r. (środa)   - Wszystkich Świętych
-    11 listopada 2015r. (środa)    - Święto  Niepodległości
-      6 stycznia 2016r. (środa)        - Święto Trzech Król
-      1 maja 2016r.    (niedziela)     - Święto Pracy
-      3 maja 2016r.    (wtorek)   - Święto Konstytucji 3 Maja
-      15 maja 2016r.  (niedziela)      - Zielone Świątki
-     26 maja 2016r.  (czwartek)  - Boże Ciało

§ 2

 

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione dodatkowe dni wolne od zajęć  (godziny rektorskie) z tytułu:

-    Dnia Kultury Akademickiej
-    Dnia Pielęgniarki i Położnej

 

Rektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń