Opłaty

Kursy:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept:

Cześć pierwsza kursu (dla pielęgniarek i położnych legitymujących się dyplomem studiów drugiego stopnia lub dla pielęgniarek legitymujących się dyplomem specjalisty) - jednorazowa opłata w wysokości 450 zł.

Cześć druga kursu (dla pielęgniarek i położnych legitymujących się co najmniej dyplomem studiów pierwszego stopnia lub dla pielęgniarek legitymujących się dyplomem specjalisty) - jednorazowa opłata w wysokości 350 zł.


Opłaty wnosi się w kasie uczelni.